วันที่ 15 เมษายน 2567 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน หัวหน้าพรรค ปชป.พร้อมฝ่ายบริหารพรรค ปชป.ได้จัดการประชุมใหญ่วิสามัญพรรค ประชาธิปัตย์ ประจำปี 2567 ณ.ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการตาม พ.ร.บ.พรรคการเมือง มาตรา 42 และมาตรา 61 วางแผนนโยบายยุทธศาสตร์ของพรรค ปชป. เช่น การดำเนินการตามข้อบังคับ พรรค ปชป.ข้อ 79 ระเบียบวาระในการประชุมใหญ่วิสามัญอย่างน้อยจะต้องบรรจุแผนยุทธศาสตร์ของพรรค รายงานการดำเนินกิจกรรมของพรรคในรอบปีปฎิทินที่ผ่านมา แผนหรือโครงการที่จะดำเนินการกิจกรรมสำหรับปีต่อไปโดยเฉพาะหารายได้ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง การให้ความเห็นชอบรายงานการเงินที่ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองแล้ว พรรคประชาธิปัตย์ ที่ถือว่าเป็นสถาบันพรรคการเมืองที่มีมายาวนาน 79 ปี โดยไม่มีใครเป็นเจ้าของ พรรค ปชป.จึงถือว่าการดำเนินกิจกรรมพรรค ปชป. จะต้องนำสู่การประชุมกับคณะกรรมการบริหารพรรค ปชป. (กก.บห.) ทุกครั้ง ตามนโยบายของพรรค ปชป. ได้ยึดถือปฏิบัติมาตั้งแต่เริ่ม พ.ศ. 2487 ในส่วนการแก้ไขข้อบัญญัติในบางมาตราที่ในที่ประชุมฯเห็นว่าไม่สอดคล้องกับสถานะปัจจุบันและมีปัญหาจึงทำการแก้ไข ผ่านการประชุมใหญ่วิสามัญ ดุจดั่งที่ผ่านมา หลังจากที่ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน ได้รับการเลือกตั้งขึ้นมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรค ปชป.และผลการรับรองจาก กกต.ปลายปี 2566 ที่ผ่านมาได้เปลี่ยนแปลงระบบการเปิดรับสมัครสมาชิกพรรค ปชป. โดยนำเทคนิคด้านระบบโซเซียลมีเดีย แบบออนไลน์ เป็นอีกก้าวหนึ่งที่ พรรค ปชป.นำใช้ จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยี่ที่ทันสมัยภายในที่ทำการพรรค ปชป.( สำนักงานใหญ๋) ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ รองหัวหน้าพรรค ปชป.และ น.ส.จิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร พร้อมทีมงานพรรค ปชป.รับผิดชอบนโยบายดังกล่าว ความเปลี่ยนแปลงในพรรค ปชป.ต้นเดือนพฤษภาคม 2567 จะมีอะไรใหม่ๆ ให้กับสมาชิกพรรค ปชป.และผู้ที่รักศรัทธาและมีอุดมการณ์ ในพรรค ปชป.พรรค ปชป.มี อุมการณ์ ที่จับต้องได้ ทุกนโยบายพรรค ปชป.ได้ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติ ให้กับประชาชน มาตั้งแต่เริ่มต้นการก่อตั้งพรรค ปชป.ทุกนโยบายจะดูแลประชาชน ตั้งแต่เกิดจนตาย รักษาผลประโยชน์ให้กับประเทศจนนำสู่ความเป็นหนึ่งสามารถต่อสู้กับ นา นา อารยะประเทศได้ทั่วโลกทุกรอบด้าน ทุกมิติ พรรค ปชป.คือพรรค การเมืองที่ทุกคนมีสิทธิ์เป็นเจ้าของร่วมการพัฒนาประเทศไปพร้อมกันได้ หัวใจ พรรค ปชป.คือ ประชาชน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *