วันที่ 4 พฤษภาคม 2567 ผศ.อนุชา จินตกานนท์ ประธานเปิดโครงการ อาสากาชาดไทยเสริม ณ โรงแรมริเตอร์เฮาส์ฮิต อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยมี นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาด จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายกฤษฎา บุญราช ผู้อำนวยการ สนง.บริหารงานเหล่ากาชาด และผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ร่วมเปิดโครงการ อาสากาชาดเสริม โดยการสนับสนุนของมูลนิธิเอเซีย ( The Asia Fouridation ) อาสากาชาดเสริมเป็นโครงการที่ริเริ่มใหม่ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการทำงานของกาชาดไทย กาชาดไทยเป็นองค์กรที่ทำความดีมาตลอด มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้คนที่ประสบเหตุการณ์ๆ ยามตกทุกข์ลำบาก ไร้ที่พึ่งโดยเป็นกลางไม่เลือกชนชั้นวรรณะ ไม่เลือกสัญชาติ ศาสนา ช่วยเหลือทุกย่อมหญ้า ดุจดั่งพระปณิธาน ใน พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงพระราชทานหลักการที่สรุปได้ว่า ความยุติธรรมอยู่เหนือกฎหมาย ตีความได้ว่า การประยุกต์อักษรของกฎหมายขึ้นอยู่กับคุณภาพของบุคคล ที่สามารถประยุกต์กฎหมายตามกาลสมัย และตามสภาพความเป็นจริง ให้บังเกิดความยุติธรรม ทางด้าน ผศ. อนุชา จินตกานนท์ ผู้ริเริ่มโครงการ ได้กล่าวเสริมถึงโครงการดังกล่าวว่า อาสากาชาดเสริมที่เป็นรุ่นบุกเบิกนี้ ในฐานะอาสากาชาดเสริม ทุกท่านทราบเรื่องที่สำคัญยิ่ง ที่เกี่ยวข้องได้ดีในโครงการนี้ โดยตรง ท่านสามารถเสริมงานกาชาดไทยได้ดี ประสานงานกับองค์กรที่เกี่ยวข้องได้ดี โครงการนี้ก็จะสามารถที่จะขยายต่อไปได้ เดินหน้าต่อไปได้ เพื่อเพื่อนมนุษย์ที่เปาะปางในพื้นที่ต่างๆ ได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น สูตรการทำงานให้สำเร็จ คือ การทำงานร่วมกันได้ด้วยดี ด้วยมิตรภาพที่จิตใจอันแน่วแน่ มั่นคง เป็นการกล่าวเปิดโครงการ อาสากาชาดเสริมในพื้นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ผ่านมา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *